Dogfit er ejet af Katrine Rehn.
Katrine er uddannet certificeret canineopat/hundefysioterapeut ved UPH i Sverige.
Canineopat uddannelsen varer 1 år og er et fuldtidsstudie. Det er den første hundefysioterapiuddannelse, som er under statslig kontrol i Sverige.

Som canineopat (hundefysioterapeut) er min professionelle rolle primært at undersøge og behandle for at helbrede, forebygge eller lindre skader hos hunden.
Min viden dækker alle problemer i bevægeapparatet, dvs. anatomi, fysiologi, biomekanik og bevægelsesanalyse. Ydermere vurderet jeg hundens evner og funktioner, såsom motoriske færdigheder, styrke, mobilitet og smerte. Som udgangspunkt laver jeg en bevægelsesanalyse, hvor jeg kigger på bevægelsesmønster, kropsholdning, muskler og samspillet mellem disse aspekter.
Endvidere udarbejder jeg en træningsplan/rehabiliteringsplan, som er nøje tilrettelagt efter din hunds udfordringer og skavanker.

 

Uddannelsen til canineopat (hundefysioterapeut) omhandler bl.a.

Anatomi og fysiologi
Her gennemgår man hundens bygning og funktion, indvendige kropsfunktioner og processer, skelettets opbygning og funktion. Samt en meget detaljeret læring om muskler, led og bløddele.

Biomekanik
Omfattende læring af at undersøge hundens bevægelser og rehabilitering.

Patalogi
Læring om hundens almindelige sygdomme, samt symptomer på sygdomme.

Genuin svensk massage
En dyb og meget effektiv form for massage. Dette omfatter også at strække musklerne, palperingsteknikker og akupressur.

Diagnosticere
At stille en passende diagnose (altid i samråd med en dyrlæge), hvilket betyder at se den virkelige, underliggende årsag til problemer m.m. Hvilket vil sige, at blive oplært til at se de grundlæggende problemer, i stedet for at behandle symptomer.

Elektroterapiudstyr
Man lærer at arbejde med de nyeste og absolut mest effektive komplementære behandlingsmetoder, såsom shockwave, biolight og laserbehandling.

Kendskab til at tolke journaler fra dyrlæge
Man skal kunne være i stand til at læse, forstå og forklare journaler fra dyrlæger og lignende.

Kendskab til at udvikle hundens fysiske kapacitet
Man lærer at forbedre hundes fysik og evaluere effektiviteten af din behandling.

Rehabiliterings- og uddannelses teori
Man lærer at kunne yde passende rekonvalescens og genoptræning.

Foder og ernæring
Man lærer om hundes ernæringsmæssige behov.